Σε όλο τον κόσμο τα παιδιά χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από τους γονείς τους και την κοινωνία.

Το μέλλον τους θα πρέπει να διαμορφώνεται μέσα σε κλίμα αρμονίας ,συνεργασίας,ασφάλειαςκαι πολύπλευρης ανάπτυξης.

  Παράλληλα με την ανάπτυξή τους θα πρέπει να διευρύνονται οι προοπτικές τους και να αποκτούν νέες εμπειρίες.

Το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ «JUNIOR TALENTS» αποσκοπεί:

Στην παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι,τη ρυθμική γυμναστική(μουσικοκινητική),παραδοσιακούς χωρούς,ρομποτική, τη ζωγραφική, επιμόρφωση μέσω εποπτικού υλικού ,project και προσομοιωτή .

 • Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού
 • Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί
 • Να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «JUNIOR TALENTS » είναι Μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως και 12 χρόνων (δηλ. από 5-12χρόνων).Σκοπός του ΚΔΑΠ «JUNIOR TALENTS » είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ελεύθερη ατομική και ομαδική δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων καθώς και η τακτική ενημέρωσή τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΚΔΑΠ «JUNIOR TALENTS » για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης και δημιουργίας
 • Ανάπτυξη της συνεργασίας ,αλληλοβοήθειας και ομαδικού πνεύματος.
 • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες
 • Αστική ευθύνη .
 • Δωρεάν μεταφορά με ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο.
 • Παροχή ροφήματος (φυσικού χυμού) και υγιεινού απογευματινού γεύματος, με το αντίστοιχο χαμηλό τίμημα .
 • Επισκέψεις στο χώρο του σχολείου.
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές για υλοποίηση PROJECT.
         
         

 

 

Παιδικός Σταθμός Πασχαλίτσα

ΚΔΑΠ Junior Talents

Διεύθυνση: Εκτελεσθέντων Κερδυλλιωτών 20, Άνω Καμενίκια Σέρρες

Τηλ.: 2321400573 , 6906562909

Ώρες Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού : Δευτέρα - Παρασκευή 7.00 - 15.00 

Ώρες Λειτουργίας ΚΔΑΠ Junior Talents : Δευτέρα - Παρασκευή 15.00 - 17.30 & 17.30 - 21.30

Μήνες λειτουργίας : 01 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου